#1 DỰ ÁN GEMS GARDEN ĐỨC HÒA

Dự án: GEMS GARDEN

Qui Mô: 7,89 ha

Chủ Đầu Tư: TÂY NAM LAND

...

#1 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHƯỚC ĐÔNG

Dự án: KDC PHƯỚC ĐÔNG

Qui Mô: 7,1 ha

Chủ Đầu Tư: TÂY NAM ...

#1 DỰ ÁN TÂN LÂN RESIDENCE

Dự án: Tân Lân Residence.

Qui Mô: 9,5 ha

Chủ Đầu Tư: Địa Ốc Phúc Land

...

49 Comments

#1 DỰ ÁN TÂY NAM CENTER

Dự án: TÂY NAM CENTER

Qui Mô: 9,8 ha

Chủ Đầu Tư: TÂY NAM ...

44 Comments

#1 DỰ ÁN LOTUS RIVERSIDE

Dự án: Lotus Riverside.

Qui Mô: 9,5 ha

Chủ Đầu Tư: TÂY NAM LAND

...

13 Comments