Bộ Giao thông giao đầu mối nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt TP HCM – Cần Thơ

Bộ Giao thông giao đầu mối nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt TP HCM ...