Có nên mua cổ phiếu bất động sản lúc này?

Có nên mua cổ phiếu bất động sản lúc này? Thị trường chứng khoán đang ...