Có nên mua nhà khi dự án mở bán đợt đầu tiên?

Có nên mua nhà khi dự án mở bán đợt đầu tiên? Với dự án ...