Dự án đường Vành Đai 4 TP.HCM được đẩy mạnh hoàn thiện trước năm 2030

Dự án đường Vành Đai 4 TP.HCM được đẩy mạnh hoàn thiện trước năm 2030 ...