Gần 18.000 tỷ đồng mở rộng 4 quốc lộ cửa ngõ TP HCM

Gần 18.000 tỷ đồng mở rộng 4 quốc lộ cửa ngõ TP HCM Quốc lộ ...