#1 DỰ ÁN GEMS GARDEN ĐỨC HÒA

Dự án: GEMS GARDEN Qui Mô: 7,89 ha Chủ Đầu Tư: TÂY NAM LAND