Phân khúc bất động sản nào vẫn trụ vững mùa dịch Covid ?

Phân khúc bất động sản nào vẫn trụ vững mùa dịch Covid ? Dịch Covid-19 ...