Tại sao cả thế giới điên cuồng mua bất động sản trong đại dịch và kinh tế còn khó khăn?

Tại sao cả thế giới điên cuồng mua bất động sản trong đại dịch và ...