Tăng hơn 1.300 tỷ cho 3 cầu nối TP.HCM đến Tiền Giang

Tăng hơn 1.300 tỷ cho 3 cầu nối TP.HCM đến Tiền Giang HĐND tỉnh Long ...