Tiền gửi vào ngân hàng giảm mạnh vậy dòng tiền đang đổ về đâu?

Tiền gửi vào ngân hàng giảm mạnh vậy dòng tiền đang đổ về đâu? Lãi ...