Năm 2021: Long An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động

Năm 2021: Long An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động ...